Tinh dưỡng chất elgon

Tinh chất Luminoil bù chất cho tóc sau nhuộm màu và làm hóa chất