Giám đốc Trần Đìn Bình bắt tay anh Qúy Mão và trao lại bộ Link-D đắt nhất Việt Nam và Thế Giới cho anh ngay tại sự kiện Hair Show Elgon Elegance

Bộ Phục Hồi Tóc Hư Tổn Link-D Đắt Nhất Việt Nam Và Thế Giới

BỘ PHỤC HỒI LIÊN KẾT TÓC LINK- D

Bộ phục hồi tăng cường liên kết tóc LINK-D tái sinh Elgon