MÀU NHUỘM TÓC HỮU CƠ TỰ NHIÊN ELGON COLOR IN GEL 1:1

Màu nhuộm 10 phút bổ sung chất sừng

Màu nhuộm 10 phút bổ sung chất sừng

Màu nhuộm tóc ilight

Màu nhuộm tóc tăng cường ánh sắc màu I-light