Màu nhuộm tóc ilight

Màu nhuộm tóc tăng cường ánh sắc màu I-light