Gôm tạo kiểu tóc elgon - affixx rasta gum

GÔM ĐẶC TẠO KIỂU TÓC ELGON – AFFIXX 100 RASTA GUM

GÔM XỊT GIỮ NẾP TÓC ELGON -70 HAIR SPRAY FIX HOLD

Wax tạo kiểu hiệu ứng bóng mượt - Strong Water Wax Wet Look

WAX ELGON TẠO KIỂU HIỆU ỨNG BÓNG MƯỢT – STRONG WATER WAX WET LOOK

wax giữ nếp mạnh tạo hiệu ứng khô

WAX ELGON GIỮ NẾP MẠNH TẠO HIỆU ỨNG KHÔ – X-STRONG CONTROL WAX DRY LOOK

Wax tạo kiểu bóng sáng vượt trội

WAX TẠO KIỂU BÓNG SÁNG VƯỢT TRỘI-LIGHT HOLD GROOMING POMADE X-SHINE EFFECT

Gel giữ nếp tóc elgon - wax tạo kiểu bóng sáng vượt trội

GEL GIỮ NẾP TÓC ELGON – WAX TẠO KIỂU BÓNG SÁNG VƯỢT TRỘI

wax tạo kiểu tóc elgon - 6 format wax

WAX TẠO KIỂU TÓC ELGON – 6 FORMAT WAX

 AllEscort